Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Készítsétek az Úr útját, egyengessétek ösvényeit! – Gondolatok advent második vasárnapjára

Címkék:

Elmélkedések advent vasárnapjain a ferences testvérekkel.

Ferences Média, 2021