Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

„A remény és a jövő embere volt” – Kiss Menyhért OFM emlékezése Hegedűs Kolosra

Címkék:

„Szerzetesi életem legelső napjaitól kezdve nagyon sokat jelentett számomra Kolos atya, akiben egy igazi Krisztus-arcú embert ismerhettem meg. Olyan embert, aki naponta meggyőzött bennünket arról, hogy Ő odaadta életét az Úr Jézusnak.” 

A november 27-én elhunyt Hegedűs Kolos ferences atyáról Kiss Menyhért Tövis utcai templomigazgatóval Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

 

Ferences Média, 2021