Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

Sümegi Ferences Akadémia – Mindszenty bíboros életműve és boldoggá avatásának ügye

Címkék:

When

2021-11-12 - 2021-11-14    
00:00

Event Type

A sümegi Ferences Akadémiát a sümegi ferences rendház üzemelteti a kegytemplommal szomszédos kolostor épületében.

A ferences atyák gondoskodnak arról, hogy a kiváló oktatókkal megszervezett képzések lelkigyakorlattal és lelkivezetéssel párosulhassanak. A kolostor segítői pedig biztosítják, hogy a rendházban eltöltött napok alatt, a 350 éves falak közt zavartalanul elcsendesedhessenek a résztvevők. A kurzusok elvégzéséről oklevelet állítunk ki.

A Sümegi Ferences Akadémia újabb előadás sorozatának témája Mindszenty bíboros

Időpont: 2021. november 12 – 14.
Előadók: Dr. Németh László és Dr. Perger Gyula
Cím: Mindszenty bíboros életműve és boldoggá avatásának ügye
Színhely: Sümegi ferences kolostor és kegytemplom. Igény szerint éjszakai szállást biztosítunk.

Előadások:

 1. Devictus vincit…legyőzetve győzött… (Mindszenty József bíboros életútja két részben.)
  Előadó: Dr. Perger Gyula
 1. Santo subito – Azonnal szent! vagy mégsem?
  Előadó: Dr. Németh László
 1. Előre mozdítók és hátráltatók egy boldoggá avatási ügyben
  Előadó: Dr. Németh László)
 2. Csodára várva
  Előadó: Dr. Németh László

Az előadások kezdete: 2021. november 12., 16 óra.

Az elmélkedések és közös imádságok biztosítják a Ferences Akadémia lelkigyakorlatos jellegét. A Világnézetünk keresztény alapjai elmélkedés sorozat folytatódik, összhangban az esedékes fatimai engesztelő nap eseményeivel. A kurzus résztvevői elismerő oklevelet kapnak.

Főtisztelendő Dr. Németh László Imre 1991-ben aktív résztvevője volt Mindszenty József bíboros földi maradványai hazahozatalának és esztergomi temetésének. Paskai László bíboros titkáraként közreműködött a boldoggá avatási eljárás magyarországi elindításában. Húsz éves római kiküldetése idején két magyar boldoggá avatási ügy (Apor Vilmos és Batthyány-Strattman László) posztulátora volt, vagyis a kérelmező egyházmegyés főpap személyes képviselője a Szentszéknél. Alkalma volt megismerni a boldoggá avatások technikai menetét. Közelről figyelhette Mindszenty bíboros boldoggá avatási ügyének alakulását. Mindszenty bíborosról néhány írásán kívül megírta Mindszenty megvalósult álma c. könyvét.
(A boldoggá avatások menetét II. János Pál pápa a Divinus perfectionis Magister kezdetű apostoli konstituciója szabályozza.)

Főtisztelendő Dr. Perger Gyula atya bencés gimnazista korában találkozott Mindszenty bíboros nevével, amikor az Emlékiratai kezébe kerültek. Nagy hatást tett rá az életrajzi mű. Hároméves római tanulmányai készítették fel tudományos tevékenységre. Doktori disszertációjában Mindszenty bíborosnak a Szombathelyi Egyházmegyében végzett munkásságával foglalkozott, amelyhez hatezer addig ismeretlen levelet dolgozott fel. Számos előadást tartott az országban, a doktori disszertáción kívül. Több publikációja jelent meg ebben a témában. Jelenleg Kőszeg plébánosa és a szombathelyi püspökségen levő Szily János Egyházmegyei Gyűjtemény és Látogatóközpont igazgatója. Ez a gyűjtemény jelentős Mindszenty-relikviák őrzőhelye.
A Mindszenty Társaság tudományos munkásságát ösztöndíjjal ismerte el.

Bővebb információ: https://ferencesakademia.webnode.hu
Jelentkezni Reisz Pál atyánál lehet a 30/8232430 mobilszámon, illetve effataofm@gmail.com e-mail címen.

Ferences Rendtartomány, 2021

Hozzászólások lezárva.