Semmi se szakítson el Teremtőnktől!

Ferences ünnep: Szent Berárd és vértanú társai – január 16.

2022.01.16

Szent Ferenc 1219-ben hat szentéletű társát a hitetlenek közé küldte, hogy hirdessék köztük Krisztus tanítását. Egyikük, Vitálisz testvér azonban Spanyolországban megbetegedett és nem tudta folytatni útját. Öten mentek tehát tovább: Berárd, Péter, Ottó, Akkurziusz és Adjutusz. Közülük az első három pap volt.

Sümegi Ferences Akadémia – Negyedik kurzus

2022.01.10

A sümegi Ferences Akadémiát a sümegi ferences rendház üzemelteti a kegytemplommal szomszédos kolostor épületében. A ferences atyák gondoskodnak arról, hogy a kiváló oktatókkal megszervezett képzések lelkigyakorlattal és lelkivezetéssel párosulhassanak. A kolostor segítői pedig biztosítják, hogy a rendházban eltöltött napok alatt, …

Minden rászorulóra elsősorban emberként tekintünk – Interjú Formanek Tamással, a ferencesek szociális referensével

2022.01.07

2019 óta látja el a Ferences Rendtartomány szociális referensi feladatait Formanek Tamás. A szakembert a szociális munkáról, a rend vállalásairól és azok különlegességeiről kérdeztük. Ön szerint mi a legfontosabb a szociális munkában? Nem újkeletű dolog, hogy szociális munkát végzünk. Bár …

A ferencesek üzenete 2021 karácsonyán

2021.12.23

Szentföldön szolgáló rendtársunk, Betlehem közelében, így vezet a misztérium felé: „A közelgő karácsony felidézi nekünk Szent Ferenc alakját, aki 1223-ban Greccióban először ünnepelt »betlehemest«. Felidézi Ferencnek azt a vonását, hogy Krisztus valódi emberi természete iránt nagy áhítattal volt. Ez az …

Bepillantás az Acta Pintériana következő számába

2021.12.22

Már olvasható az https://acta-pinteriana.hu/ weboldalon a ferencesek által fenntartott ingyenes, online elérhető Acta Pintériana folyóirat legújabb lapszámának karácsonyi előzetese. A most közzé tett tanulmányok közül több is a Szentföld ferences vonatkozásait állítja a figyelem középpontjába. A teljes lapszám megjelenése 2022 …