Isten Fia szegénnyé lett értünk.

Visszatérés az eredeti karizmához – Ferences könyvbemutató a Sapientián

2018.11.29 Címkék:

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola és a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány ünnepi könyvbemutatóra hívja az érdeklődőket 2018. december 3-án 18 órától a Sapientia dísztermébe. Az eseményen Dobszay Benedek tartományfőnök és a meghívott szakértők mutatják be az elmúlt másfél év igen gazdag ferences könyvtermését. A Ferences Rendtartomány könyvkiadási projektjéről a tartományfőnök beszámolóját adjuk közre.

Vissza a nyitó oldalra

A tartomány 2014-ben indította útjára megújult könyvkiadási projektjét. Az alapvető ferences források kiadásán túl terveink között szerepelt a „másodlagos” irodalom, a ferences lelkiséggel kapcsolatos, valamint más, a ferencesek számára fontos könyvek megjelentetése. A munka elsősorban új művek fordítását és szerkesztését jelenti, de már létező, ez idáig „íróasztalfiókban” megbújó fordításokat is közreadunk. A közelmúltban megjelent kötetek négy csoportját lehet meghatározni.

A Ferences Források kiadása mindig is nagyon fontos volt a ferencesség életében, hiszen az eredeti karizmához való visszatérés egyik útja Szent Ferenc és Szent Klára írásainak, valamint az alapítók életrajzainak, korai legendáinak újraolvasása. Ezen csoporton belül három kötet jelent meg: a Jacques Dalarun által közreadott és Celanói Tamás által írt Boldogságos Ferenc atyánk megtalált életrajza, amely korábban ismeretlen volt. A második, a Testvérünk és atyánk című könyv három kisebb, Szent Ferenc életére és a rend kezdeti történetére vonatkozó írást tartalmaz, amelyek bár már korábban készen voltak, most láttuk elérkezettnek az időt, hogy egy kötetbe szerkeszthessük őket. Elsősorban Berhidai Piusz munkájának köszönhető, hogy ez a kiadvány napvilágot látott. A Ferences Források harmadik eleme az Assisi Szent Ferenc írásai címet viseli. A kötet Hidász Ferenc és Berhidai Piusz testvérek munkája nyomán a rendalapító írásait tartalmazza új fordításban, olyan szövegeket is közölve, amelyek a korábbi kiadásban nem jelentek meg.   
Hosszú távú célunk, hogy a teljes ún. Fontes Franciscani, tehát a Ferences Források összesített kritikai kiadását megjelentessük magyarul. Jelenlegi tudásunk alapján ez legalább nyolc év munkája lesz, hiszen sok írás még egyáltalán nem létezik anyanyelvünkön. 
A várhatóan legalább ezer oldalas kötet Szent Ferenc és Szent Klára összes írását, valamint az elsődleges életrajzokat és legendákat tartalmazza majd.

A következő csoportot a ferencességgel, a ferences lelkiséggel vagy Szent Ferenc írásaival kapcsolatos másodlagos irodalom alkotja, melyben elemzések és tanulmányok olvashatóak. Ezek kiadása – bár több fordítás elkészült már – jelenleg előkészületben van. A közeljövőben megjelenik egy kötet a ferences imádságról, további munkák pedig szintén szerkesztés vagy javítás alatt állnak.

A harmadik, a ferencesség szempontjából különösen is fontos csoport, a Szentföld ügyével kapcsolatos könyvek sokasága. A világon található ferences tartományoknak kiemelkedő szerepe van a szentföldi jelenlétünk fenntartásában, a Szentföld ügyének propagálásában. Várnai Jakab munkájának köszönhetően, aki különösen is szívén viseli Jeruzsálem sorsát, négy kötet jelent meg. Ezek egyike egy magyar nyelvű ferences kusztódiatörténet (a ferencesek szentföldi jelenlétének összefoglalása), másika Kiss István ferences testvér 18. századi szentföldi utazásáról szóló leírásának újrakiadása. A harmadik mű egy klarissza rendi imádkozó, misztikus nővér naplójának kiadása, aki a 20. században élt Jeruzsálemben. Múlt évben a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola tartott egy tanulmányi napot, melyet teljes egészében a Szentföld ügyének szenteltek. E találkozó konferenciakötete a negyedik könyv, amely szintén most jelenik meg.

A negyedik csoportot „vegyes irodalomként” határozhatjuk meg. Ide tartozik egy Szent Ferenc életéről szóló mesekönyv kiadása. Különlegessége – és ezért is nagyon szeretjük –, hogy a szlovén szerző, valamint a könyv illusztrátora is jól ismerte a ferences lelkiséget, valamint a ferences helyszíneket, forrásokat. A könyv ezáltal képanyagában és szövegében is hiteles, gyerekeknek szóló életrajznak tekinthető.

A vegyes irodalomhoz soroljuk azokat a műveket is, amelyek egy-egy ferences tollából származnak. Megjelent Király Kelemen naplója, amely egyháztörténeti és rendtörténeti dokumentumnak is tekinthető: a második világháború végső időszakának leírása egy ferences szemszögéből. Nemsokára kikerül a nyomdából Szedő Dénes ferences költő, műfordító saját írásait tartalmazó kötete, továbbá szerkesztés alatt áll két zarándokutat segítő kötet. Az egyik egy útikönyv Assisiről és a ferencesség szempontjából fontos helyekről; a másik pedig egy magyar zarándokcsoportoknak szóló liturgikus kiskönyv. Ez utóbbi a ferences szempontból fontos helyszínekhez kapcsolódó imádságos alkalmakat hivatott segíteni a kulturális és lelkiségi bevezető után megfelelő szentírási szakaszokat, ferences irodalmat és imákat kapcsolva a felkeresett helyekhez. Bízunk benne, hogy ez a mű az elmélyült jelenlétet fogja szolgálni Szent Ferenc lábnyomának helyszínein. A könyv remélhetőleg jövőre fog megjelenni A köveken túl címmel.

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk tehát a december 3-i könyvbemutatóra. Nagy öröm, hogy a Sapientiával együttműködünk a szervezésben, ez számomra  személyesen is fontos. A rendezvényen a ferences könyvek mellett a főiskola kiadványainak megvásárlására is lehetőség lesz.

Dobszay Benedek OFM

 

Az esemény oldala IDE kattintva elérhető.

Hozzászólások lezárva.