Ragyogd be szívem sötétségét!

Megjelent az Acta Pintériana negyedik száma

2018.07.05

Az Acta Pintériana a Ferences Kutató Tanárok Tudományos Körének folyóirata. Ez a szervezet a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány fenntartásában működő intézmények tudományosan kvalifikált szakembereit fogja össze és a Ferences Alapítvány égisze
alatt működik.

Hamarosan indul a “mozgó kolostor”

2018.07.04

Nagyboldogasszony napján 24. alkalommal indul útnak Esztergomból Szentkútra a ferences ifjúsági zarándoklat, melynek korábbi résztvevői közül már közel harmincan választották a szerzetesi, szerzetesnői vagy egyházmegyés papi hivatást. Az idei zarándoklatról Dobszay Benedek ferences provinciális adott interjút július 4-én a Katolikus Rádiónak. A Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

Ahol Klára erősen kapaszkodott az oltárba

2018.07.03

A bencés nővérek egyik Assisi közelében lévő templomán át vezetett az útja Szent Klárának, hogy a szegény úrnők rendjét megalapíthassa. A Bastia Umbra település Szent Pál-templomának oltára mérföldkő Szent Ferenc követője életében. Varga Kapisztránnal ott jártunk. A Katolikus Rádióban július 1-én elhangzott műsor itt meghallgatható.

Fotó Walla Bernadett

A názáreti házban, Olaszországban

2018.06.28

Loretóban jártunk Kapisztrán atyával, ahol a Szűzanya szülőháza az “angyalok” és a pápák segítségével gyönyörű foglalatot kapott. A Katolikus Rádió június 27-én elhangzott műsora itt meghallgatható.

Fotó: Walla Bernadett

Elkészült a Collegium Seraphicum  tetőfelújítás III. üteme

2018.06.26

Közel másfél évszázados török rabság után Pécs városát 1686. október 1-én foglalták vissza a keresztény seregek. 1700-ban a ferencesek is visszatelepültek a városba. Először egy török imahelyet alakítottak át keresztény templommá, majd neki láttak – kolduló rend módjára, az építés feltételeit összekoldulva – kolostoruk megépítéséhez, ami negyven évig (1720-1760) tartott. A kolostorépületben ma a rend fenntartásában egyetemisták számára kollégium működik, Collegium Seraphicum néven.