Minden teremtmények, áldjátok az Urat!

PAX3-D

Kovács Bánk idézi fel emlékeit Paszkál atyáról

2014.07.15

Különleges életutat járt be a július 4-én elhunyt Paszkál atya, aki együtt kezdte későbbi provinciálisával, Bánk atyával 1942-ben Búcsúszentlászlón a noviciátust, majd egy padban ültek az esztergomi gimnáziumi és a szombathelyi teológus évek alatt, 1950-ig. Utána látszólag szétvált az útjuk, de fél évszázad múlva ismét egy hajóban eveztek. Bánk atya visszaemlékezését az elhunytról a Magyar Katolikus Rádió Keresztény közéleti akadémia című műsorában, július 13-án sugározták. Az adás itt meghallgatható.

mozgó kolostor

Mozgó kolostor, huszadszor

2014.07.14

A ferencesek szervezésében augusztus 14-20. között rendezik meg a huszadik Esztergom – Mátraverebély-Szentkút gyalogos zarándoklatot, melyen minden évben több százan vesznek részt. Az eseményt azért szokták mozgó kolostornak is nevezni, mert sok idő jut elmélyülésre, minden nap van szentmise, zsolozsmázás, elmélkedés, és közben szinte észrevétlenül megteszik a napi 20-25 kilométeres távot.

PAX3-D

Paszkál atyát kedden temetik

2014.07.09

Rendtársai az Élet Urának gondviselő szeretetét köszönik meg Németh Lajos P. Paszkál ferences atya halálában, akit életének 87. évében, július 4-én szólította nővérünk, a testi halál – olvasható a rend által kiadott gyászjelentésben.  Paszkál atyát július 15-én Pápán temetik. Az …

nemethpascal

Akinek a kérését meghallgatta az Úr

2014.07.05

Németh Lajos Paszkál sümegi ferences lelkipásztor, sokak szeretett lelki vezetője és gyóntatója életének 87. évében, július 4-én, szentségekkel megerősítve visszaadta lelkét a Teremtőnek. Paszkál atya életútja a csendes hűség és a természetes emberi kedvesség jegyében telt. A mindig jó kedélyű, mindenki iránt figyelmes szerzetes 1927. augusztus 14-én Székesfehérvárott született, vallásos, ötgyermekes család negyedik sarjaként. Érettségi után a ferences rendbe kérte a felvételét, és egyszerű fogadalmas ferences teológus volt Szombathelyen, amikor 1950-ben a rendeket feloszlatták.

hazieger

Mágneses golyógyorsító és társai, avagy kis Öveges professzorok

2014.07.03

A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra a katolikus nevelési és oktatási intézmények mindig törekedtek. A ferences fenntartású gimnáziumokban különösen nagy figyelem irányul ezekre az értékekre. Az elmúlt tanévben a rend esztergomi, szentendrei és budapesti (Szent Angéla) iskoláiban 35 tanuló kapott egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében segítséget, hogy tanárai közreműködésével képességeit jobban kibontakoztathassa, érdeklődési területén speciális ismeretekre tehessen szert.