Készítsetek hajlékot az Úrnak szívetekben!

„Imádjuk az Úristent, aki megteremtette őt és elvezette az életszentségre” – Dobszay Benedek gondolatai a tranzitusról

2018.10.01

A ferences közösségek október 3-án emlékeznek meg rendalapítójuk boldog haláláról. A szent ünnepének (október 4.) előestéjén a világ valamennyi ferences templomában a tranzitus szertartásával idézik fel Assisi Szent Ferenc átköltözését a mennyei Atya dicsőségébe. Dobszay Benedek, a rend magyarországi tartományfőnöke a Katolikus Rádióban elmélkedett az ünnepről.

.

Újvidék, Assisi, Szent Ferenc és Ferenc pápa

2018.10.01

Harmath Károly újvidéki ferences az Assisiben töltött diákévekről, régi és mai ferencesekről, Szent Ferenc és Ferenc pápa időszerűségéről valamint a mai újvidéki magyar lelkipásztorkodás gondjairól és örömeiről. A Katolikus Rádióban szeptember 30-án elhangzott műsor itt meghallgatható.

Kövek Isten házához. Várnai Jakab hatvanéves

2018.09.27

Várnai Jakab ferences szerzetest, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektorát, szentföldi vizitátort két kerek évforduló alkalmából kérdezték szeptember 27-én a Katolikus Rádióban. Harminc éve szentelték pappá és szeptember 28-án töltötte be hatvanadik életévét. A beszélgetés itt meghallgatható.
A Sapientia oktatógárdája 27-én egy tanulmánykötettel köszöntötte a rektort, melynek címe Kövek Isten házához.

A Délvidék sajtóapostola

2018.09.26

Magyar katolikus kiadóvállalat a kommunista Jugoszláviában és az azt követő nehéz évtizedekben. Az Agapé idén negyven éves. Az alapító Harmath Károly ferencessel beszélgetés hangzott el szeptember 25-én a Katolikus Rádióban. A műsor itt meghallgatható.
Fotó: Bókay László, Magyar Kurír

„Értékes keresztény férfiakat szeretnénk nevelni” – Interjú Szánthó Gellérttel és Varga Kapisztránnal

2018.09.26

Különleges volt az idei évkezdés az esztergomi Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban. Kilenc évtizedes fennállása óta, az iskola történetében először a rendi vezetés civil igazgatót állított az iskola élére Szánthó Gellért személyében. A tanév elején Szerdahelyi Csongor, a Ferences Sajtóközpont igazgatója készített interjút az új igazgatóval, valamint az intézmény lelki vezetőjével, P. Varga Kapisztránnal.