Vágyakozzatok az Úr Lelkére!

„Az Úr házában lesz otthonom örök időkön át” – Emlékezés Fekete András atyára

2020.12.27

„az Úr házában lesz otthonom örök időkön át” (23. zsoltár)   Ádvent 4. vasárnapján, 64 éves korában elhunyt Fekete László P. András szerzetespap, tanár, a szentendrei Ferences Gimnázium egykori igazgatója. András atya 1956. szeptember 18-án született a Tolna megyei Bölcskén, …

A jászolról, melyet az Úr születésnapján állíttatott – Celanói Tamás: Szent Ferenc első életrajza

2020.12.24

XXX. fejezet Szentünknek legfőbb törekvése, legforróbb vágya és legelszántabb eltökélése az volt, hogy mindenütt és mindenben megtartsa a szent Evangéliumot, és tökéletesen, teljes éberséggel, teljes odaadással, elméjének teljes megfeszítésével és szívének minden rezdülésével kövesse a mi Urunk Jézus Krisztus tanítását …

Olvassuk ki az „új ember” körvonalait Assisi Szent Ferenc alakjából! – A ferences testvérek üzenete 2020 karácsonyán

2020.12.23

„Azelőtt Isten a próféták útján több alkalommal és többféle módon szólt őseinkhez. Ebben a végső korszakban a Fia által beszélt hozzánk, akit a mindenség örökösévé tett, hiszen a világot is általa teremtette.” (Zsid 1, 1-2)  Amikor márciusban világunk kezdett a …

Karácsonyi liturgikus rend a ferences templomokban

2020.12.22

A magyarországi ferences templomokban az alábbiak szerint tartanak szentmiséket december 24-én és karácsony napjaiban. Két helyszínen online pásztorjátékkal is készül a templomi közösség, amelyeket szeretettel ajánlunk mindazok figyelmébe, akik a járványhelyzet miatt nem tudnak részt venni ezen eseményeken. Az egyes …

„A vágyakozás és a beteljesedés határán állunk” – Szabó Péter OFM adventi elmélkedése

2020.12.21

Rendhagyó karácsonyi ünnepséget tartottak az esztergomi ferences gimnáziumban december 17-én. A találkozón négy frankás osztály vett részt, akiknek Péter testvér mondott elmélkedést. Kedves Fiúk, kedves Testvérek! Mi most egy határponton állunk. Nem térbeli határon, és nem is pusztán időbeli határon, …