Készítsetek hajlékot az Úrnak szívetekben!

peregrin

Szentkút – középpontban a család és az irgalmasság

2015.05.20

Jubiláló házasok zarándoklata, együtt járók és gyermekre vágyók lelkigyakorlata, a varsói érsek látogatása és a búcsújáróhely új létesítményeinek megáldása – események a Mátraverebély-Szentkúti Nemzeti Kegyhely 2015-ös naptárából. Kálmán Peregrin ferences atyával, kegyhelyigazgatóval a Magyar Kurír beszélgetett.

bonaventura

Szent a szentről – Berhidai Piusz fordításában

2015.05.19

Assisi Szent Ferenc életét sokan írásba foglalták az évszázadok során. Szent Bonaventura (†1274) mint a szerzetesközösségéért aggódó elöljáró és mint korának teológusa fogalmazta meg, miben áll az az istentapasztalat és lelki út, amelyet a stigmatizált szent bejárt. Az életrajz megírásával Bunaventura támpontot adott a mindenkori ferenceseknek és mindazoknak, akik elindulnak az Istenhez vezető úton. A Szent István Társulatnál most megjelent kötet fordítója volt a vendége május 17-én a Katolikus Rádió Keresztény közéleti akadémia c. műsorának.

Kolos atya

Kolos atya segítő testvérei

2015.05.18

Oltárépítő asztalosok, nyomdászok, kertészek, sekrestyések, portások, fűtők és gépészek, akiknek a Miatyánk volt a zsolozsmájuk. A ferences rend egykori nem pap szerzeteseiről, a laikus vagy segítő testvérekről emlékezett meg Hegedűs Kolos Lánchíd Rádióban május 17-én. A Hitvilág című műsort itt meghallgathatja.

elte-sapi

Új lehetőségek a hittanár képzésében

2015.05.15

Együttműködési megállapodást írt alá május 13-án Mezey Barna, az ELTE és Várnai Jakab, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora az osztatlan tanárképzésben való együttműködésről.

F_grouphoto

Megkezdődött a ferencesek nagykáptalanja

2015.05.12

A Kisebb Testvérek Rendjének nagykáptalanja május 11. és június 7. között ülésezik Assisiben. Hagyomány a szerzetesi közösségben Szent Ferenc óta, hogy hatévente a rend bölcsőjének közelében, a Porciuncula-kápolna köré épített Angyalos Boldogasszony-bazilikában, illetve a mellette lévő Domus Pacis ferences vendégházban tartják az új rendi vezetés megválasztásával egybekötött találkozót.