Isten Fia szegénnyé lett értünk.

hazieger

Mágneses golyógyorsító és társai, avagy kis Öveges professzorok

2014.07.03

A tehetséggondozásra és felzárkóztatásra a katolikus nevelési és oktatási intézmények mindig törekedtek. A ferences fenntartású gimnáziumokban különösen nagy figyelem irányul ezekre az értékekre. Az elmúlt tanévben a rend esztergomi, szentendrei és budapesti (Szent Angéla) iskoláiban 35 tanuló kapott egyéni vagy kiscsoportos foglalkozások keretében segítséget, hogy tanárai közreműködésével képességeit jobban kibontakoztathassa, érdeklődési területén speciális ismeretekre tehessen szert.

csalad

Gyermekre vágyók búcsúja

2014.07.01

A Sarlós Boldogasszony-búcsút július 6-án tartják Mátraverebély–Szentkúton. Az eseményre a szerelmespárokat, a jegyeseket, a fiatal házasokat, a gyermeket várókat és a gyermekre várókat hívják a szentkúti ferencesek. A 10.15-kor kezdődő katekézist Szabó Ráchel domonkos nővér vezeti. Témája: A meddőség keresztje …

PAX3-D

Ferences változások, világi igazgató, szakmunkásképzés

2014.06.30

A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetése minden tavasszal átgondolja, ki hol és milyen feladattal folytassa augusztustól szerzetesi szolgálatát. Az idei helyezések és kinevezések, amelyek augusztustól érvényesek, több szerzetest és intézményt érintenek, mint egy átlagos évben, hiszen húsvét után választókáptalant tartottak, és a rend élén is vezetőváltás történt. A ferencesek hazánk legnépesebb férfi szerzetesrendje 110 taggal, közülük 90-en papok. 14 rendházban élnek, 18 templomban, hat oktatási, három szociális és négy kulturális intézményben teljesítenek szolgálatot. Az átlag életkor ötven év alatt van.

EMMI

„Járjátok körül Siont” (Zsolt 48,13)

2014.06.25

A szécsényi ferencesek és a hívek örömmel vették birtokba a kolostor és a plébánia bejáratához vezető új járdát, amely május folyamán készült el.

ovi

Együttműködési nyilatkozatot írtak alá a pasaréti ökumenikus óvodáról

2014.06.20

A pasaréti plébánia területén, a Völgy utcában immár közel egy éve működik az ország első önkormányzati fenntartású ökumenikus óvodája, négy katolikus és egy protestáns csoporttal. Egykor ez a Magyar Rádió óvodája volt, de évek óta nem működött. Tavaly ősszel nyitotta meg újra a II. kerületi önkormányzat, szoros együttműködést felajánlva a történelmi egyházak területileg illetékes képviselőinek, így katolikus részről a pasaréti ferenceseknek.