Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

Átalakulóban a férfi és női szerzetesek aránya

2017.07.14

Hazánkban 100 szerzetesrendet tartanak számon, kétharmada női. A most szerzetbe jelentkező férfiak és nők száma azonban szinte azonos. Mi következik ebből? Többek között erről beszélgetett Kiss Didákkal, a szerzetesi iroda vezetőjével a Katolikus Rádióban a Keresztény közéleti akadémia szerkesztője július 9-én. A műsor itt meghallgatható.

Egy assisi ember Perugiában

2017.07.10

Szent Ferenc életének számos fontos eseménye kapcsolódik Umbria fővárosához, Perugiához. Itt volt börtönben, itt leckéztette az öntelt lovagokat, itt is találkozott pápákkal és egyikre annak halála után rá is adta a ferences csuhát. Szenttéavatása előtt pedig itt tárgyalták Ferenc csodatetteit a bíborosok. Minderről a helyszínen mesélt Varga Kapisztrán atya. A Lánchíd Rádió július 7-én elhangzott műsora itt meghallgatható.
Fotó: Walla Bernadett

„János számomra őr volt és az is marad. Az élet őrizője és védelmezője”

2017.07.07

Komáromi János, a ferences világi rend tagja, a Pannonia Sacra Általános Iskola hittanára és festőművész életének 74. évében június 13-án adta vissza a lelkét a Teremtőnek. Feleségével, Máriával hat gyermeket neveltek fel, közülük négyen házasok, ketten pedig a ferences első rend tagjai. Az elhunyttól július 5-én vettek végső búcsút a Farkasréti temetőben. A sok száz gyászoló közül néhányat – Dömötör Istvánt, Gere Györgyöt, Papp Tihamér atyát, Polgár Béláné Katalint és Ferenc Mária klarissza nővért – a szertartást követően megszólított a Katolikus Rádió munkatársa. A július 7-én elhangzott pillanatfelvétel című műsor itt visszahallgatható.

Ferences szálláshelyek kicsiknek, nagyoknak

2017.07.07

Szálláshelyek kicsiknek, nagyoknak, keveseknek, sokaknak. A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány legalább egy tucat településen fogad az év egy részében, vagy egész évben táborozókat, zarándokokat, lelkigyakorlatozókat, osztálykirándulókat. E szálláshelyeket Dobszay Benedek provinciális mutatta be a Katolikus Rádióban. A július 7-én elhangzott Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.
A szálláshelyek listája itt megtalálható: http://www.ferencesek.hu/wp-content/uploads/wordpress/rendtartom%C3%A1ny_sz%C3%A1ll%C3%A1shelyei.pdf

Gitáros püspök, aki majdnem ferences lett

2017.07.06

Székely János püspököt, egykori szentendrei ferences diákot július 8-án iktatják be a szombathelyi püspöki székbe. Ebből az alkalomból készített vele interjút a Lánchíd Rádió, amely július 2-án hangzott el. A Hitvilág című műsor itt meghallgatható.