Boldog ember, aki mindabban elviseli felebarátja gyarlóságát, amiben – hasonló körülmények közt – maga is kívánná, hogy elviseljék őt.

Szent Antal napján megismétlődik ami 300 éve történt Esztergomban

2017.06.11

Az esztergomi barokk ferences rendház és templom 300 éves jubileuma alkalmából a közelmúltban helytörténeti kiállítás nyílt a Temesvári Pelbárt Ferences Gimnáziumban. Az ünnepi megemlékezések csúcspontja Szent Antal napja, június 13. Ekkor megismétlődik, ami 300 éve történt: 16 órakor a vízivárosi templomtól (mai Mindszenty tér)l ünnepi menetben viszik a konventkeresztet a szerzetesek keresztül a városon a ferences templomhoz. A Széchenyi téren a polgármester köszönti a szerzeteseket, majd 17 órakor ünnepi szentmisét celebrálnak Dobszay Benedek provinciális vezetésével a ferences jubilánsok. A mise után Szent Antal napi liliomszentelés és a gyermekek megáldása következik.
Az esztergomi ferencesek történetét bemutató kiállításról és a jubileumi megemlékezésekről a Katolikus Rádió június 11-én elhangzott műsora itt meghallgatható.

Bemutatkoztak a ferences iskolák ösztöndíjasai

2017.06.10

A három ferences gimnázium közös ösztöndíjprogramjának projektnapját május 24-én Esztergomban tartották. A Katolikus Rádió június 4-én elhangzott műsorában a kedvezményezett diákok, mentortanáraik és a program szervezői is megszólalnak. Az összeállítás itt meghallgatható.

Ferences változások

2017.06.02

 
A Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány vezetése minden tavasszal átgondolja, ki hol és milyen feladattal folytassa augusztustól szerzetesi szolgálatát. A helyezések és kinevezések, amelyek augusztustól érvényesek, idén is számos ferences közösséget és általuk vezetett intézményt érintenek. 

Frankás öregdiák papok találkoztak egymással és a mai diákokkal

2017.06.01

Az esztergomi Ferences Gimnáziumban, vagyis a Frankában érettségizett diákok közül az utóbbi 80 évben legalább 300-an választották a papi hivatást. A mai aktív papság és szerzetesség soraiban is legalább 150-en lehetnek, akik itt voltak gimnazisták és kollégisták. Vannak köztük világiak, latinok és görögök, ferencesek és mindenféle más szerzet. Őket hívták találkozóra a közelmúltban a sok száz éves falak közé emlékezni, hálát adni. A szervezők részéről Zarándy Kleofás ferencest kérdezte kérdezte az eseményről a Katolikus Rádió június 1-én. A Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

Születésnapi ajándék és a ferencesek dícsérete

2017.05.30

A szentföldi helyek, a szentföldi keresztények és az ott dolgozó ferencesek munkája egy görög katolikus pap szemével. Makláry Ákos kánonjogász, a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége elnöke számolt be a Katolikus Rádióban élete első szentföldi zarándoklatáról. A május 28-i műsor itt meghallgatható.