Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Vizitációban, Nagyszőlősön

2019.04.15

A ferences provinciálisok egyik legfontosabb feladata időről időre felkeresni az egyes kolostorokat, áttekinteni működésük körülményeit és külön-külön elbeszélgetni a rendtagokkal. Egy ilyen kárpátaljai látogatás közben szerzett tapasztalatiról és általában a vizitáció mibenlétéről ad átfogó tájékoztatást Dobszay Benedek tartományfőnök az itt meghallgatható, április 14-én, a Katolikus Rádióban elhangzott Rádióműsorban.

Így ünneplünk mi – Dobszay Benedek OFM a ferencesek nagyhetéről

2019.04.15

Gyónásra várakozó hívekkel telnek meg a ferences templomok a nagyhéten: ebben az időszakban a ferencesek kiemelt figyelmet fordítanak a lelkipásztori szolgálatok elvégzésére, ügyelve arra, hogy ne csak a Ferenciek terén, hanem az országban sok helyen biztosítani tudják a kiengesztelődés szentségének kiszolgáltatását. A kisebb testvérek belső ünnepléséről, a ferencesek húsvéti szokásairól Dobszay Benedek tartományfőnök beszélt.

A gyerekektől tanultam a legtöbbet – beszélgetés Kiss Menyhérttel – 3.rész

2019.04.12

„Az elmúlt negyven év tanítás alatt az a tapasztalatom, hogy a legnagyobb továbbképzést, a legnagyobb karbantartást és a legnagyobb lendületet maguktól a diákoktól, a tanítványaimtól kaptam.”

Ezüstmisés négy ferences

2019.04.10

Isten éltese a jubilánsokat!
25 évvel ezelőtt, vagyis 1994. április 10-én négy ferencest – Andor Károlyt, Hermann Áront, Lukovits Milánt és Lendvai Zalánt – szentelte pappá Paskai László bíboros a pasaréti templomban. Egyikükkel, Áron atyával hangzott el beszélgetés a jubileum napján a Katolikus Rádióban. A műsor itt meghallgatható.

Jézus hét szava a kereszten

2019.04.09

Haydn “Jézus hét szava a kereszten” című alkotása két ferences templomban is elhangzik a nagyhéten a Kruppa vonósnégyes előadásában. A budai ferenceseknél, a Margit körúton nagyszerdán 19 órakor, Szoliva Gábriel elmélkedéseivel, nagypénteken pedig a szeged-alóvárosi templomban, Zatykó László elmélkedéseivel. Kruppa Bálint, a kvartett vezetője április 5-én beszélt a műről a Katolikus Rádióban. A reggeli riport c. műsor itt meghallgatható.