Bárki irigykedik testvérére a jó miatt, amit mond és cselekszik általa az Úr, a káromlás bűnét követi el, mivel a Magasságbelire irigykedik, aki minden jót mond és cselekszik.

Megjelent magyar nyelven Ilia Delio OSF A ferences imádság című könyve

2019.10.02 Címkék:

Október elején jelent meg Ilia Delio OSF A ferences imádság című kötetének magyar fordítása. A kiadvány megvásárolható a Ferences Rendtartomány központjában, Budapesten.

Vissza a nyitó oldalra

„Ezt a ferences imádságról szóló könyvet egy olyan teológus írta, aki arra törekszik, hogy világosabban meghatározza a ferences imádság útját, s aki egy bonyolult világban keresi Istent” – fogalmaz a magyar nyelven most napvilágot látott, A ferences imádság című könyv szerzője, Ilia Delio a mű előszavában.

Amikor közelebbről szemügyre vesszük a Sulyok Miklós és Varga Kapisztrán OFM fordításában megjelent kötetet, valóban megállapíthatjuk: a lelkiségi irodalom és a teológia látásmódjának ötvözésén túl sajátos önvallomás is a könyv, a kezdetben a kármelita imádság hagyományában növekedett szerző ferences útkeresésének gyümölcse. „Rájöttem: a ferences életforma más, mint a kármelita életforma, s nem csupán szerkezetében, hanem abban is, ahogyan meghatározza az ember lelki hozzáállását az Istenhez, embertársaihoz és a világhoz. Mindkét életmód hozzáteszi a maga szépségét Krisztus misztikus testéhez, de a ferences életmód nem monasztikus jellegű, így az én kármelitáknál formálódott imaéletemnek új hangra kellett találnia a világ kolostorában” – írja az előszóban.

Az amerikai teológus a rendi hagyomány három kimagasló alakját, Assisi Szent Ferencet, Szent Klárát és Szent Bonaventurát hívja segítségül, hogy tanításuk által rávilágítson a ferences imádság jellegzetességeire, megállapítva: különféle, ám mégis egybekapcsolódó gondolatviláguk, személyiségük, istentapasztalatuk, teológiai világképük egymást kiegészítő hármasságot alkot, amely alkalmas arra, hogy leírjuk vele az Istenhez vezető ferences utat.
A szerző újra és újra felhívja a figyelmet arra, hogy az imádság valójában kockázatos vállalkozás, amelynek nem láthatjuk előre a következményeit, s annak, aki rálép a ferences imádság útjára, szüntelenül készen kell állnia a változásra: „Az orosz ortodoxok a tigris barlangjába való belépéshez hasonlítják az imádságot, azaz olyan helyzethez, amelynek nem vagyunk urai, ahol egyszerre van jelen a kockázat és a bizalom.” Ezen a kockázatoktól nem mentes úton végül az imádság valóságossá teszi a testté lett Igét életünkben”. A szerző hangsúlyozza: az imádság kihívása abban áll, hogy „beengedjük-e Istent az életünkbe, aki kiemel bennünket a középszerűség, az önzés és az individualizmus sarából”.


Ehhez az úthoz ad iránytűt kezünkbe Ilia Delio, bátorítva az olvasót, hogy rálépve az imádságnak erre az ösvényére eljusson a világ kolostorában lakó, a megtestesülésben és Szentlelke által mindannyiunkhoz közel jövő Istenhez.

A szerzőről:

ILIA DELIO
amerikai szerzetesnő, teológus, jelenleg Washingtonban él és tanít. Eredeti foglalkozását tekintve biológus: rendbe lépése előtt a neurotoxikológia területén folytatott kutatásokat. Az ígéretes pályát befutó tudós a Johns Hopkins Egyetem Alzheimer-kór-kutatással foglalkozó csoportjának posztdoktori ösztöndíját utasította vissza, amikor belépett egy kármelita kolostorba, majd a szemlélődő ima hagyományából táplálkozva valódi lelki otthonára a ferences közösségben talált rá.

Teológusként kutatási területe a tudomány és a vallás kapcsolata, párbeszéde, az evolúciótudomány, a fizika, az idegtudomány, és ezek kapcsolódási lehetőségei a teológiával. Számos könyvet publikált angol nyelven; Franciscan Prayer című művének most megjelent A ferences imádság című kiadása az első magyar nyelven megjelent fordítás tőle.

KV – Ferences Sajtóközpont, 2019
fénykép: Ferences Sajtóközpon; https://www.theworkofthepeople.com/person/ilia-delio

A kiadvány jelenleg csak a Ferences Rendtartomány központjában, Budapesten vásárolható meg, azonban reméljük, hogy hamarosan egyéb helyszíneken is beszerezhetővé válik. 

Hozzászólások lezárva.