Boldog a szolga, aki nem a jutalom reményében beszél, nem tárja fel minden gondolatát és késedelmes a szólásra, és bölcsen megfontolja, mit kell mondania és felelnie.

Hangtár

Címkék:

Öregdiák a végeken

2020.11.23

Harangozó Vilmos kőszegi plébános a Mura-vidékről került Esztergomba az ötvenes évek végén. Vele beszélgetett a Katolikus Rádióban november 20-án Szerdahelyi Csongor.

„Itt egy közösséghez tartozunk!” – beszélgetés a Ferences Szociális Otthon vezetőjével

2020.11.23

Több, mint 25 éve működik a Ferences Szociális Otthon, jelenleg huszonnégy fő ellátását végzi. Szabó Zoltánné Mónika ferences világi rendivel, az esztergomi ferences kolostor épületében található otthon vezetőjével Szerdahelyi Csongor beszélgetett.

Katolikus Rádió, 2020.11.19.
Ferences Média

Üvegfalon át Szabolcs atyával

2020.11.18

Kapisztrán Szent Jánostól Szent Imréig. Vagyis október 23-tól november 4-ig tartott a forradalom 56-ban. A 94 esztendős ferences atya, akivel Szerdahelyi Csongor beszélgetett Esztergomban, az 1938-as Eucharisztikus kongresszusra is elevenen emlékezik. Katolikus Rádió, Pillanatfelvétel – 202011.13. (tovább…)

Az istenszeretőknek minden a javukra válik

2020.10.28

Gyurkovics István aszódi plébánossal, ferences öregdiákok édesapjával és nagypapával Szerdahelyi Csongor beszélgetett a Katolikus Rádióban 2020. október 28-án.

Kákonyi Asztrik és társai

2020.10.12

Megelevenedik a 20. századi magyar ferences rendtörténet, Varga Kapisztrán segítségével. Szerkesztő: Szerdahelyi Csongor. Katolikus Rádió, 2020. 10. 11.

Nem is ferences, hanem Liberát szeretett volna lenni

2020.10.09

 Kovács Bánk atya 94 éves korában, október 1-én hunyt el és október 9-én helyezik örök nyugalomba a pesti ferences templomban. Egyike volt azoknak, akik még emlékeztek az 1938-as eucharisztikus kongresszusra. Bánk atya szerette volna megérni a másodikat is, de erre már nem lesz lehetősége. Az 1927-ben született szerzetestől, aki provinciálisa is volt a Szűz Máriáról nevezett rendtartománynak, Szerdahelyi Csongor korábbi interjúiból készült összeállítással búcsúzott a Katolikus Rádió. A Pillanatfelvétel című műsor 2020. október 9-én hangzott el. (tovább…)