Boldog ember, aki mindabban elviseli felebarátja gyarlóságát, amiben – hasonló körülmények közt – maga is kívánná, hogy elviseljék őt.

Hangtár

Címkék:

Öregdiák a végeken

2020.11.23

Harangozó Vilmos kőszegi plébános a Mura-vidékről került Esztergomba az ötvenes évek végén. Vele beszélgetett a Katolikus Rádióban november 20-án Szerdahelyi Csongor.

Világi rendiként kolostorban

2020.11.23

Szabó Zoltánné Mónika ferences világi rendivel, az esztergomi ferences kolostor épületében lévő szociális otthon vezetőjével Szerdahelyi Csongor beszélgetett.Katolikus Rádió, 2020.11.19.

 

Üvegfalon át Szabolcs atyával

2020.11.18

Kapisztrán Szent Jánostól Szent Imréig. Vagyis október 23-tól november 4-ig tartott a forradalom 56-ban. A 94 esztendős ferences atya, akivel Szerdahelyi Csongor beszélgetett Esztergomban, az 1938-as Eucharisztikus kongresszusra is elevenen emlékezik. Katolikus Rádió, Pillanatfelvétel – 202011.13. (tovább…)

Az istenszeretőknek minden a javukra válik

2020.10.28

Gyurkovics István aszódi plébánossal, ferences öregdiákok édesapjával és nagypapával Szerdahelyi Csongor beszélgetett a Katolikus Rádióban 2020. október 28-án.