Szóval és tettel tegyetek tanúságot!

Kutak Afrikának – Interjú Beke Mártonnal

2018.08.10 Címkék:

A nyugati világban, így Magyarországon is természetesnek vehetjük, hogy bármely pillanatban friss, tiszta ivóvízhez juthatunk. Eközben hajlamosak vagyunk elfeledkezni arról, hogy a világ jelentős részén a vízhez való hozzáférés egyáltalán nem könnyű, hanem sokszor fáradságos, sőt nem egyszer veszélyes munkát jelent. Ezt a problémát igyekeznek most enyhíteni a Ferences Világi Rend (OFS) európai közösségei egy nem mindennapi kezdeményezés keretében. Beke Mártont, a Ferences Világi Rend nemzetközi tanácsa tagját Szerdahelyi Csongor kérdezte a Magyar Katolikus Rádióban.

Vissza a nyitó oldalra

Szerdahelyi Csongor: Miért fontos ez a kezdeményezés?

Beke Márton: Globális problémáról beszélünk, amelynek az egyik leginkább sújtott régiója Afrika: pontosabban Afrika néhány területe. A vízhiány fogalmával már mind találkoztunk, de vajon mennyire tudatosítjuk magunkban ennek a jelentését, amikor kinyitjuk a vízcsapot vagy leöblítjük a WC-t? Egy ferences világi rendi kezdeményezés kapcsán szeretnénk felhívni mindenki figyelmét nemcsak arra, hogy bizonyos régiókban milyen nagy szükség van tiszta ivóvízre, hanem arra is, hogy emellett a lelki szárazság is jelen van a világon.
A kezdeményezés egyik főszervezője Benedek pápától idéz:
„A világ külső sivatagai egyre nőnek, mert a belső sivatagok olyan hatalmassá váltak.”

 

Hogyan próbál ezen segíteni a Ferences Világi Rend?

A kezdeményezés fontos ösztönző tényezője, hogy az európai ferences világi rendi közösségek idén augusztus végén Litvániában rendezik meg a Ferences Világi Rend és a Ferences Ifjúság harmadik kongresszusát. Az esemény központja Kaunas városa lesz, de a környező településeken is tartanak programokat. A litván szervezők arra gondoltak, hogy a technikai előkészületek mellet nagyon fontos és hasznos lenne, ha egy jótékonysági kezdeményezés is megvalósulhatna a találkozó mentén, hiszen ez a lelki egységet is nagyban erősítené. Felhívást intéztek tehát az – elsősorban európai – világi rendi és ferences ifjúsági közösségekhez, miszerint három afrikai országban, három meghatározott helyen kutak létesítésével és az ahhoz kapcsolódó berendezések telepítésével szeretnék segíteni az ott élő lakosokat.

 

Hogyan ér célba ez a kezdeményezés?

A Ferences Világi Rend egy nagy nemzetközi szervezet: több mint 300 ezer taggal, hetven országban van jelen – afrikai országokban is. A szervezők emiatt úgy döntöttek, hogy közvetlen csatornákat választanak, így olyan országokat céloztak meg (Malawi, Uganda és  Zimbabwe), ahol van ferences világi rendi jelenlét. Felvették velük a kapcsolatot és kérték tőlük, hogy azonosítsák azokat a falvakat, ahol talán a legnagyobb szükség van erre, és ahol biztosítható, hogy a támogatásunk célba ér.
A költségvetésről már születtek előzetes tervek, kalkulációk. Fontos megemlíteni, hogy itt  nemcsak arról van szó, hogy egy egyszerű gödröt kell ásni, hanem szivattyúk, víztisztító berendezések, kisebb vízművek kialakításáról; mezőgazdasági használatra is alkalmas rendszerek kiépítéséről. Néhány helyen például téglavetést szeretnének elkezdeni, hogy templomot építhessenek; ehhez szintén szükséges a víz.
A várt haszonnak oktatással kapcsolatos és biztonsági vonulata is van: sok esetben fiatal lányok vagy gyerekek tesznek meg naponta 5-6 km-t a vízért. Ezt az időt, amelyet a vízhordásra fordítanak, tölthetnék tanulással. Emellett beszámoltak már olyan esetekről, amikor a fiatal lányok vízhordás közben különféle erőszakos támadásoknak estek áldozatul, tehát a kezdeményezés biztonsági szempontból is meghatározó.

Hol lehet bővebben utánanézni a jótékonykodás ezen lehetőségének?

Magyarországon a Ferences Világi Rend Országos Tanácsa fogja össze a gyűjtést. A honlapunk címe www.fvr.hu, ahol minden szükséges információ megtalálható. Innen lehet továbblépni a kezdeményezés nemzetközi honlapjára (http://well4africa.eu), amely litvánul, angolul és magyarul is elérhető. Itt utána lehet olvasni, hogy pontosan mely falvakról van szó, és kik vesznek részt a gyűjtésben, valamint online befizetésre is van lehetőség. Mivel Magyarországon mi fogjuk össze a gyűjtést, hozzánk, az Országos Tanácshoz is el lehet juttatni a támogatást, amelyet mi egy összegben továbbítunk a szervezőknek.

 

Ön milyen pozícióban helyezkedik el a FVR-ben?

Az OFS nemzetközi tanácsának vagyok a tagja, ebben a minőségemben veszek részt a magyar Országos Tanács munkájában. Afféle összekötő vagyok a nemzetközi szervezet, illetve a hazai közösségek között. Híreket hozok-viszek a nagyvilág Ferences Világi Rendjeiről. Nagy élmény volt, hogy részt vehettem a legutóbbi, 2017-es őszi nemzetközi nagykáptalanon Rómában, idén pedig a nemzetközi európai kongresszuson is ott lehetek négy magyar testvérrel együtt – akik közül ketten a Ferences Ifjúság tagjai -, ezt is nagyon várom.

 

Ön családos ember, de tagja a ferences családnak is…

Igen, öt gyermekem van, és a Ferences Világi Rend által a nagy ferences családhoz is tartozom. Szeretem a ferences család kifejezést, hiszen ez nem csak a világi rendet jelenti, hanem minden ferences közösséget. Fontosnak tartom, hogy mi nem elszigetelt világiak vagyunk, hanem igyekszünk hazai és nemzetközi szinten is jó kapcsolatot ápolni a ferences család többi tagjával.

 

Az interjú a Katolikus Rádió június 25-i Reggeli Riport című műsorában hangzott el.
Az interjút lejegyezte: Varga Mónika – Ferences Sajtóközpont, Ferences Alapítvány

Hozzászólások lezárva.