Boldog a szolga, aki a rendreutasítást, vádaskodást és dorgálást éppen olyan béketűréssel fogadja mástól, mint fogadná tulajdon magától.

Isten éltesse Achilles atyát!

2017.09.11 Címkék:

Ezüstmiséjét ünnepelte Horváth Achilles OFM egykori szolgálati helyén, a Margit körúti ferences templomban. Az ünneplő hívek szeptember 9-én, az esti hat órai szentmisén gyűltek össze, hogy hálát adjanak Achilles atya hivatásáért.

Vissza a nyitó oldalra

„Kedves Achilles atya! Ha két szóban kellene összefoglalnunk, hogy milyennek ismerünk téged, akkor ez a két szó a stabilitás és a hűség lenne. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rád, hogy jelen vagy ott, ahol szükség van rád. Ebben a szentmisében azért imádkozunk, hogy e karizmákat továbbra is erősítse benned a Jóisten.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte Bodroghelyi Csaba, a helyi képviselőtestület vezetője az ünnepeltet, aki a mise bevezetőjében elmondta: nemcsak az elmúlt huszonöt évért, hanem magáért a papságért, a papi hivatásokért is szeretne hálát adni ezen az ünnepen. Achilles atya mellett Lendvai Zalán atya, a templom új plébánosa, Varga Kapisztrán atya, Szoliva Gábriel testvér és Dudás Zoltán diakónus is jelen volt a szentmisén. 

Achilles atya 1991. szeptember 21-én tett örökfogadalmat a ferences rendben, pappá 1992. június 27-én szentelték. 2004 és 2014 között volt a Margit körúti ferences templom plébánosa. Homíliájában ezekkel a szavakkal adott hálát: 

„Az elmúlt huszonöt évben, amióta pap vagyok, már sokszor köszönetet mondtam az Úristennek azért, hogy engem is ugyanúgy meghívott, ahogyan Pétert, Mátét és a többi apostolt a Galileai-tó partján. Hálát adok, hogy megszólított, hogy ma ugyanúgy követhetem őt, mint egykor tanítványai. A hála sokszor tárgyi dologban fejeződik ki. A Jóistennek azonban nehéz kézzelfogható ajándékot adni. Az egyetlen dolog, amit adni tudunk neki, az a szívünk. Úgy gondolom, a papság is erről szól: odaadni a szívünket a Teremtőnek, és mivel a keresztség által mind részesültünk az általános papságban, ezért nekünk is mernünk kell hasonlóképpen cselekednünk” – bátorította Achilles atya az egybegyűlteket, majd folytatta: „Márk evangéliumában olvashatjuk: »Tizenkettőt rendelt, akiket apostoloknak nevezett, hogy vele legyenek, s hogy elküldje őket hirdetni az igét.« (Mk 3,14) A papság ezt is jelenti: Vele lenni, mindig a Jóisten közelségét akarni, hogy ő legyen az életünk forrása. Lisieux-i Szent Teréz mondta: a pap és az Isten között nincs semmi és senki. A papot küldi az Úr, hogy rajta keresztül átragyoghasson az ő kegyelme és fényessége.

A pap híd Isten és ember között, a szentségek közvetítője. A pap mindig Istent akarja közvetíteni a szentségek által azoknak, akik ebből részesülni szeretnének. A mai napon, amikor köszönetet mondok az elmúlt huszonöt évért, hálát adok ferences testvéreimért is, mindazokért, akik itt vannak most velem. Hálát adok, hogy az Úristen meghívott bennünket az ő szolgálatára. Kérjük az ő kegyelmét, nemcsak azért, hogy megőrizzen minket, hanem azért is, hogy teremtsen újabb és újabb papi hivatásokat.”

IMG_0891_sz

 

A szentmise végén Lendvai Zalán is megköszönte Achilles atyának, hogy eljött és együtt imádkozhattak. Az ünnepség a templom udvarán megrendezett szeretetvendégséggel ért véget.

Kísérjük továbbra is imáinkkal Achilles atyát, hogy a Jóisten segítse és oltalmazza őt hivatásában!

Varga Mónika – Ferences Alapítvány

Képek: Somogyi András 

Hozzászólások lezárva.