Boldog az a szerzetes, aki nem találja másban gyönyörűségét és örömét, mint egyedül az Úr szent beszédeiben és műveiben, s ezekkel örömben és vigasságban Isten szeretetére indítja embertársait.

Tanúságtétel

A hivatás keresésében sokat segít, amikor arról hallunk, hogy más miként talált rá a maga útjára, mi segített meghallani az Úr szavát és dönteni mellette.

Írásban szintén több testvér tanúságtétele jelent meg:
Szent Ferenc útján

Fr. Komáromi Jób OFM tanúságtétele