Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Ferences karácsony

Címkék:

A ferences szerzetesek karácsonyából Dobszay Benedek és Kercza Asztrik adtak ízelítőt 2020. december 24-én, szenteste reggelén a Katolikus Rádióban. Szerdahelyi Csongor összeállítása.