Az Úr adjon nektek békét!

Ferences ünnep: Szent Domonkos áldozópap – augusztus 8.

2018.08.08 Címkék:

Urunk, Istenünk, segítse Egyházadat Szent Domonkos példája és tanítása. Ő, aki oly kiválóan hirdette igazságaidat, mindenkor jóságos közbenjárónk legyen.
A mi Urunk Jézus Krisztus által.

Vissza a nyitó oldalra

A róla elnevezett rend alapítója. A Domonkos-rend testvérrendje a Ferenc-rendnek. Napját a ferencesek is ünnepként ülik meg. A hagyomány tud róla, hogy a két rendalapító találkozott egymással vagy 1215-ben Rómában, vagy 1218-ban Assisiben.

Domonkos Spanyolországban, Kasztíliában Calaruega községben született nemesi családból. Fiatal pap korában a Szent Ágoston Reguláját követő osmai kanonokok közt alperjel volt. Püspökét elkísérte Dél-Franciaországba, itt nagy benyomást tett rá az emberek hitbeli tudatlansága és a tévtanok (albi eretnekség) terjedése. Az apostolok mintájára papokból igehirdető csoportot alakított, ez lett a Prédikátorok Rendje kezdete.

III. Ince a IV. Lateráni Zsinaton 1215-ben szóbelileg jóváhagyta az új rendet, de azt kívánta, hogy válasszanak egy már meglévő Regulát. Szent Ágoston Reguláját választották, ezen később módosítottak.
III. Honorius pápa bullájával (1218) elősegítette a rend fejlődését, a központ Bologna lett. 1220-ban a Bolognában megtartott első nagykáptalan megerősítette a teljes szegénység elvét: a prédikátor testvéreknek semmijük sem lehet, alamizsnából kell megélniük – hasonlóképpen a ferencesekhez. Domonkos Bolognában halt meg 1221. augusztus 6-án.

Rendje kiváló szolgálatot tett Isten országa terjesztése, a hit védése, a hittudomány művelése terén. Sok
kiváló szent is akadt soraikban, mint Aquinói Tamás, V. Piusz, a női ágon pedig Sienai Katalin, Árpádházi Margit. A két testvérrend évszázadok folyamán általában együttműködött, de egyes, még nem végleges hitigazság elfogadásánál (pl. a Szeplõtelen Fogantatás), ellentétben álltak egymással.

Domonkos szentté avatása halála után 13 évvel, 1234-ben volt. Sírja Bolognában van. „Apostoli Domonkos és Szeráfi Ferenc, ők tanítottak minket, Uram a te törvényedre” – éneklik a domonkosok és ferencesek.

„Szavai és tettei által evangéliumi emberként ismertük meg. Szívélyes volt, türelmes, irgalmas szívű; testvérei vigasztalója.” (Kortárs)

IX. Gergely: „Benne találtam meg azt az embert, aki teljesen újraélte az apostolok életét.”

 

 

 

Forrás: 
Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára
Kép: wikipedia.com

Ferences Sajtóközpont, 2018

Hozzászólások lezárva.