A lélek eledele Isten.

Ferences emléknap: Szent Koléta szűz – február 7.

2021.02.09 Címkék:

Koléta (franciául Nicolette, vagy Colette) 1381. január 31-én született a francia Corbie városában, szülei első gyermekeként. Édesanyja, aki hosszú éveken át Szent Miklóshoz imádkozott gyermekáldásért, már öreg volt, amikor világra hozta őt. Koléta már fiatalon örömét lelte az imában, jótettekben, önmegtagadásban. Tizennégy éves volt, amikor arra kérte Istent, vegye el szépségét, nehogy emiatt másoknak kísértést okozzon. Ekkor hirtelen megnőtt, arcának sápadtsága, csúnyasága szinte elriasztotta az embereket. Huszonegy évesen lépett be a ferences III. rendbe. 

Miután szülei meghaltak, huszonkét éves korában engedélyt kapott arra, hogy egy templomhoz kapcsolódó kis cellába zárkózzon, amelynek ablakán keresztül éppen az Oltáriszentséget látta. Szent Ferenc regulája annyira megérintette őt, hogy teljes szegénységben, ebben a cellában akarta leélni hátralévő életét, s arra törekedett, hogy egyre jobban hasonlítson a szeráfi atyához. Számos kegyelmi ajándékot kapott ebben az időszakban. Isten az elvonulása idejében megszólította őt, és arra ösztönözte, hogy állítsa helyre a klarissza zárdák meglazult fegyelmét. Koléta elutasította Isten kérését: azt gondolta, hogy csak egy hamis látomás volt, amit a büszkesége okozott. De a látomás többször is visszatért, és ő továbbra is ellenállt a hívásnak, mert kísértésnek vélte. Ekkor elvesztette szeme világát és beszélőképességét is mindaddig, amíg rá nem szánta magát Isten akaratának teljesítésére: „Kész vagyok bármit megtenni, amit kívánsz tőlem, Uram”. Ekkor szeme és szája megnyílt, és pápai engedéllyel belépett a klarissza rendbe. 

Nemsokára az Avignonban székelő XIII. Benedek pápa kinevezte apátnőnek, s 1406-ban megbízta a klarissza rend megreformálásával: tizenhét rendházat újított meg. Kitűnt, hogy Koléta az emberek megnyerésére Istentől kapott karizmával rendelkezik. Vonzani tudta az embereket, s el tudta fogadtatni az eredeti klarissza regula szigorúságát. Ebben életszentségének is nagy szerepe volt. Abban az időben Szent Ferenc I. rendjében is kibontakozóban voltak a régi fegyelem visszaállítását célzó reformtörekvések (obszerváns mozgalom). Koléta reformtevékenységét a férfi ágra is kiterjesztette, ott is több rendház életét megújította, ezeket kolettánus ferenceseknek nevezték.

 

Életét mindvégig rendkívüli jelenségek is kísérték: elragadtatások, jövőbelátás, levitáció. Egyik legismertebb csodája egy halva született gyermekről szól. Az anya kérte a férjét, hogy vigye el a csecsemőt a templomba, hogy megkereszteljék, de a pap elutasította a férfit, mert a gyermek már halott volt. Hosszas kérlelés után végül az apácákhoz küldte a kétségbeesett apát. Amikor odaért a nővérekhez, Szent Koléta kezébe vette a gyermeket és betakarta a fátylával. Ezután visszaküldte őket a paphoz, aki ismét ellenkezett. Ám ekkor meghallotta, hogy a gyermek halkan sír. Szent Koléta visszahozta őt az élők sorába.

Szent Koléta minden nehézséget elviselt, hogy teljesítse Istentől kapott feladatát. Egész életében alázatos maradt, s minden tettét Isten munkájának tekintette, mondván: Ő sokszor a legkisebbeket választja eszközéül. Hitte, hogy minden megváltozhat az imádság által. Ő a gyermekáldásra váró, és a várandós nők és a beteg gyermekek védőszentje.

A belgiumi Gentben halt meg 67 éves korában, a maga alapította zárdában. Testét később Franciaországba vitték. VII. Piusz avatta szentté 1807-ben.


Istenünk, te Szent Kolétát sok szűznek példaképül és vezérül adtad az evangéliumi tökéletességben, add kérünk, hogy tisztán és hűségesen megőrizzük azt a szeráfi lelkületet, melyet ő bölcsen tanított és szentségének csodálatos példájával elénk állított. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

 

Ferences Média, 2021

 

források:

Ferences szentek és boldogok az év minden napjára.
https://jesus-passion.com/
https://alchetron.com/
https://youtu.be/EzHBl39QjMw
https://youtu.be/H9OIbp1LfMc
https://youtu.be/VQUv7IV9Bfs

 

Hozzászólások lezárva.