Boldog ember, aki mindabban elviseli felebarátja gyarlóságát, amiben – hasonló körülmények közt – maga is kívánná, hogy elviseljék őt.

Ferences emléknap: Giuliani Szent Veronika szűz – július 10.

2018.07.10 Címkék:

Istenünk, te Szent Veronika szüzet Fiad szenvedéseinek jeleivel csodálatosan kitüntetted. Példájára és közbenjárására add meg nekünk, hogy alázatosan átölelve a keresztet hasonlók legyünk Krisztushoz, hogy dicsőségének megnyilvánulásán szüntelenül örvendezhessünk. A mi Urunk, Jézus Krisztus által.

Vissza a nyitó oldalra

Mercatelloban született 1660-ban, Orsolya volt a keresztneve. Hatéves korában, amikor édesanyja haldoklott, öt leányát Krisztus öt sebébe ajánlotta. Veronika az oldalsebet kapta. Már gyermekként bizalmas kapcsolatban állt az isteni Gyermekkel és a Szűzanyával. Tizenhét évesen – miután egész sor nemesi kérőt elutasított -, apja akarata ellenére Citta di Castello-ban belépett a kapucinus apácák kolostorába. Itt az Úr Jézus egyre jobban bevonta szenvedésébe. Fején láthatóvá vált a töviskorona nyoma; 36 évesen megkapta az oldalsebet, három-négy hónappal később az Úr többi sebhelyét is. Az Úr általa akarta a világ figyelmét szenvedésére emlékeztetni, s szenvedéseivel Veronika engesztelést nyújtott az Üdvözítőnek. Életének rendkívülisége sokakban gyanút keltett. Elöljárónője öt éven át kenyéren és vízen böjtöltette. Sebhelyeit egyházi jóváhagyással megalázó és fájdalmas vizsgálatoknak vetették alá. Megfosztották újoncmesternői tisztségétől, a kolostorban gyakorolt szavazati jogától. Nem vehetett részt hétköznap szentmisén, zsolozsmán. Vasárnap csak hátul az ajtó mellett állhatott, szentáldozáshoz nem mehetett. Ötven napra bezárták a betegcellába, megtiltottak számára minden levelezést és nővértársaival való érintkezést. Hosszú évek múlva érkezett el a fordulat. A püspök jelentette Rómába a vizsgálatok eredményét: Veronika hite, engedelmessége kifogástalan, a misztikus jelenségek szakadatlanul tovább folytatódnak. A pápa visszavont minden eddigi tilalmat.

Ekkor a nővérek apátnővé választották. Tizenegy év múlva, 1727-ben halt meg. 1804-ben boldoggá, 1839-ben pedig XVI. Gergely szentté avatta.

Részlet Szent Veronika misztikus élményeiből:
„Ma megújult a fájdalom kezemen, lábamon és a szívemen, s a csapásokkal és kínokkal teljes drágalátos éjszakát átvészeltem. Hála Istennek! Reggel a bűnbánat szentségéhez járultam. Ott kaptam meg az erőt nagyobb türelemre. Majd a szentáldozásban megtapasztaltam Isten kegyelmét, aki kormányozza és uralja lelkem bensejét. Néhány nap óta szívemben valamiféle erő működését veszem észre, melynek természetét nem tudom hova sorolni…”

 

 

Forrás: Kovács Kalliszt OFM: Ferences szentek és boldogok az év minden napjára
Kép: szeretetlang.blog.hu

Ferences Sajtóközpont, 2018

 

Hozzászólások lezárva.