Boldog az a szolga, aki nem bízza el magát jobban a miatt a jó miatt, amit általa mond és művel az Úr, mint amiatt, amit más által mond és művel.

Fejes Antal testvér tanúságtétele

A cikk a szombathelyi plébániai újság számára készült készült 2012-ben.

Budapesten születtem, szüleim harmadik – és egyben utolsó – gyermekeként, idén épp 40 éve. Édesapám debreceni születésű, akit a református egyházba kereszteltek, de ezen az ágon görög katolikusok is vannak a családunkban. Anyai ágon budatétényi vagyok, nagymamám sváb katolikus volt. Róla még annyit, hogy a budatétényi verbita szerzetesek, akiknék sokáig sekrestyésként is szolgált, pót-nagymamájukként tisztelték, egészen a két éve bekövetkezett haláláig.

Óbudán nőttem fel, a középiskolát – nővérem nyomában – a Szentendrei Ferences Gimnáziumban végeztem, ahová nagyon szerettem járni, főként a barátok, a jó közösség miatt. Érettségi évében azt tervezgettem, hogy erdőmérnök leszek, a természet, az állatvilág mindig nagyon érdekelt, ez máig megmaradt, szívesen vagyok erdőben, fotózni is szeretek.

A szerzetesi hivatásomat talán sajátosan, egy esti imádságomban kaptam, amelyben mély istenélményem volt, s közben világosan megnyilvánult előttem Isten akarata, hogy legyek ferences. Ennek hatására jelentkeztem a rendbe, érdekes módon éppen Sill Aba atya vett fel, akkor ugyanis ő volt a tartományfőnök. Szombathellyel kapcsolatos további érdekesség, hogy Piusz atyával együtt kezdtük meg a novíciusi évünket Esztergomban, Barsi Balázs atya irányítása, vezetése mellett. Esztergom után a teológiát Szegeden és a budapesti Hittudományi Karon végeztem, közben 95-ben, éppen a 23. születésnapomon örökfogadalmat tettem a rendben, 1997-ben pedig pappá szenteltek. A növendékévekben is sok örömet jelentett a testvéri közösség összetartó ereje, a közös imádságok, ünnepek.

Az első szolgálati helyem Budapest, a Ferenciek terei templomunk, rendházunk volt. Mivel az 1950-es feloszlatás miatt két generáció hiányzott a rendtartományunkban, mi, fiatalok nagyon hamar kerültünk felelős rendi beosztásokba. Így lettem én tartományi titkár már 96-tól, definitor (rendi tanácsos) 99-től, pesti házfőnök 2002-től, sőt, még tartományfőnök-helyettesnek is megválasztottak a rendtagok 2003-ban. A 2006-ban lezajlott provinciaegyesítést (az addigi két magyarországi tartomány egyesült) követően ismét definitor lettem és egészen 2012-ig a rend ökonómusa, gazdasági megbízottja voltam. A felelős lelkipásztori megbízatásokban sem volt hiány, ezek közül a búcsúszentlászlói 3 éves plébánosságomat (ahol 2000-ben Albin atyát váltottam!), illetve a mátraverebély-szentkúti kegyhelyigazgatóságomat (2006-) emelném ki. A rendi életem 21 évében 7 kolostorban laktam eddig, Szombathely a nyolcadik. Talán ebből a néhány adatból is látszik, sűrű és mozgalmas szerzetesi évek vannak mögöttem.

Örömmel jöttem Szombathelyre, erre az ősi ferences helyre! Bízom abban, hogy a Szent Erzsébet Plébánia kedves hívei hasznát látják majd az itteni szolgálatomnak, szerzetesi életemnek, imádságomnak.