Készítsetek hajlékot az Úrnak szívetekben!

„Imádjuk az Úristent, aki megteremtette őt és elvezette az életszentségre” – Dobszay Benedek gondolatai a tranzitusról

2018.10.01 Címkék:

A ferences közösségek október 3-án emlékeznek meg rendalapítójuk boldog haláláról. A szent ünnepének (október 4.) előestéjén a világ valamennyi ferences templomában a tranzitus szertartásával idézik fel Assisi Szent Ferenc átköltözését a mennyei Atya dicsőségébe. Dobszay Benedek, a rend magyarországi tartományfőnöke a Katolikus Rádióban elmélkedett az ünnepről.

.

Vissza a nyitó oldalra

„A világ valamennyi ferences templomában október 3-án vagy 4-én a tranzitust ünneplik. A közösségben ezt Szent Ferenc boldog haláláról való megemlékezésnek is hívjuk, hiszen élete az ő halálában teljesedik be. A megemlékezés liturgikus keretek között zajlik, hiszen maga Ferenc számára is nagyon fontos volt a szertartások, liturgiák ünneplése. A zsolozsmaszerű szertartásrend legfontosabb része azon zsoltár elimádkozása, amelyet a Szent halálakor mondott: »Nagy szóval az Úrhoz könyörgök, nagy szóval az Úrhoz kiáltok…. Börtö­né­ből szaba­dítsd ki lelkem, szent neve­det, Uram hadd dicsérjem.«

Szent Ferenc halála, valamint a halálhoz való hozzáállása fontos üzenetet hordozhat a mai ember számára is. Hisszük, hogy Szent Ferenc azért tudott vidámsággal és derűvel várakozni elmúlására, mert egész életében az Úrral való találkozásra készült. Egyértelmű volt számára, hogy a halál nem vég, hanem egy új kezdet, vagy ahogyan mondani szoktuk: egy átmenet az Atya dicsőségébe. Szent Ferenc életének példája segít minket felkészülni arra, hogy életünk végén egyfajta derűvel és elfogadással legyünk jelen – annak ellenére is, hogy az elmúlás gondolata mindannyiunk számára sok kétségbeejtő pillanatot, bizonytalanságot, nehézséget okozhat.

A ferences templomokban található Szent Ferenc-oltároknál ünnepeljük meg Szent Ferenc boldog átköltözését. Magyarországon sok templomunkban van Szent Ferenc-ereklye is, amelyek kapcsán megjelenik egyfajta ereklyetisztelet. Fontos, hogy az ereklyében nemcsak a Szentet tiszteljük, hanem mindig az Úristent is, aki megteremtette őt és elvezette az éleszentségre.”

A Szerdahelyi Csongor által készített rádióműsor teljes hosszában IDE kattintva meghallgatható.

Október első hetében a Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány közössége az alábbi helyszíneken és időpontokban ünnepli Szent Ferenc tranzitusát.

Országúti Ferences Plébánia
Az ünnepre a vasárnapi, hétfői és keddi, 18.00 órakor kezdődő szentmiséken készülünk.
Október 3-án, szerdán a 18.00 órai szentmisében emlékezünk meg Szent Ferenc atyánk tranzitusáról.

Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia
Templomunkban október 3-án 17.30-kor imádkozzuk a vesperást, 18.00-kor kezdődik az ünnepi mise és a tranzitus szertartása.

Pesti Ferencesek (Belvárosi Ferences Templomigazgatóság)
Szent Ferenc atyánk ünnepére készülve triduumot tartunk, október 1-én, 2-án az esti fél 7-es szentmisén tartott elmélkedésekkel. Október 3-án, a szerda esti szentmise után megemlékezünk Szent Ferenc atyánk boldog haláláról, tranzitusáról is.

Esztergomi Ferences Rendház
Október 4-én, csütörtökön lesz Szent Ferenc atyánk ünnepe. A tranzitus 18 órakor kezdődik a templomban.

Szeged Alsóvárosi Ferences Plébánia
Október 3-án, a 18 órás szentmise után következik a tranzitus szertartása.

Zalaegerszegi Jézus Szíve Ferences Plébánia
Október 3-án, szerdán az esti szentmise után lesz a tranzitus, amelyben megemlékezünk Szent Ferenc boldog haláláról. Előtte ünnepélyes zsolozsmát imádkozunk.

Gyöngyös-Alsóvárosi Ferences Plébánia
Október 4-én, csütörtökön az esti szentmise után tartjuk Szent Ferenc Atyánk tranzitusát, boldog haláláról való megemlékezést. Sok szeretettel várjuk a testvéreket.

Nagyszőlősi Mennybemenetel Plébánia
Szent Ferenc tranzitusát, vagyis boldog halálát ünnepeljük Nagyszőlősön a Kolostortemplomban
2018. október 3-án, szerdán: 17.30-kor ünnepi zsolozsma a ferences testvérekkel, 18.00 ünnepi szentmise, majd a tranzitus szertartása.

 

A szertartást a Ferences Alapítvány élőben közvetíti a Margit körúti ferences templomból, amely IDE kattintva elérhető.

 

Varga Mónika – Ferences Sajtóközpont
Kép: magnificat.ro; dawidtorkington.com

Hozzászólások lezárva.