Boldog a szolga, ki az emberek magasztalása és dicsőítése közepett nem gondolja magát különbnek, mint amikor hitványnak, együgyűnek és megvetésre méltónak tartják.

Ferenc – Testvérünk és atyánk

2018.04.26 Címkék:

Testvérünk és atyánk címmel a ​közelmúltban jelent meg a „Ferences Források Magyarul” sorozat második kötete, amely három írással gazdagítja ferences irodalmunkat. A sorozat egyik szerkesztője, Varga Kapisztrán ferences egyháztörténész április 26-án mutatta be a kötete a Katolikus Rádióban. A Reggeli riport című műsor itt meghallgatható.

Vissza a nyitó oldalra

 

A kötetet hátoldalán olvasható ismertetés

Az első fejezetben Cortonai Illés testvér levele olvasható, melyet közvetlenül a Szent Ferenc elköltözését követő napon írhatott a testvéreknek: „Október negyedikén, vasárnap, az éjszaka első órájában a mi atyánk és testvérünk, Ferenc Krisztushoz költözött” – fogalmaz a szerző. Mint a Rend helyettes elöljárója elsőként ad hírt az „újszerű csodáról”, vagyis a Szent stigmáiról. „Nem sokkal halála előtt – olvassuk a levélben – a mi testvérünk és atyánk keresztre feszítve jelent meg, öt sebet hordozva testén, amelyek valóban Krisztus jegyei.”

A második fejezet Szent Ferenc verses zsolozsmáját nyújtja latinul és magyarul, mely az új szent kultuszának előmozdítója volt. A szövegek nagy részének, s a lírai tételek dallamának a 13. századi irodalom és zene kimagasló művésze, Iulianus de Spira a szerzője. E költői alkotásban található számos bibliai idézet, kép és egyéb utalás a rendalapító isteni küldetését és életszentségét hivatott megvilágítani.

A harmadik fejezet egy, a Szentről készült új életrajz, amely Perugiai Névtelen címen ismert. Szerzője valószínűleg az a Perugiai János, aki szentéletű Egyed testvér kísérője és az első testvérek életének tanúja volt. Művében az első társak regulahű életét és közösségük renddé formálódását írja le. Olyan testvéri közösségről ad hírt, mely hűségesen ragaszkodik a Szent Ferenc megélte apostoli életformához és az evangélium keskeny ösvényét járja.

Hozzászólások lezárva.